O firme

Počiatky činností , ktoré spoločnosť GIMAX v rámci facility servisu poskytuje, siahajú až do roku 1991, kedy vznikla prvá naša spoločnosť GIMA. Postupným rozširovaním jestvujúcich a zavádzaním nových služieb, viacerými transformáciami a outsourcingom sme zaznamenali obrovský rozmach a v súčasnosti zamestnávame v oblasti facility servisu viac ako 600 zamestnancov. V Trenčianskom kraji patríme medzi najväčších zamestnávateľov. Našim hlavným cieľom v rámci facility servisu je uspokojiť všetky potreby našich klientov.